top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram

T.I.P

Gledališče kot vključujoča praksa

To spletno mesto je posvečeno našemu čudovitemu vodji projekta Dinosu Aristidouju (1965 -2023)

Ucan Productions, Mess up the Mess, Humanitas and CUBUFO

Opis projekta

Projekt TIP (gledališče kot vključujoča praksa) je raziskovalni in izobraževalni projekt Erasmus+, namenjen opolnomočenju mladih, ki so izkusili ali doživljajo izključenost, z gledališčem. V dveh letih so se mlade_i udeleženke_ci iz 3 partnerskih držav razvijale_i kot voditelji_ce delavnic skozi usposabljanje vključujočih gledaliških praks. Zatem so uporabljajo svoje usposabljanje in veščine ter vodijo delavnice z udeleženci v svojem okolju. 
 
Usposabljanje je doseglo vrhunec z dogodkom avgusta 2022, kjer so se mlade_i vodje delavnic in udeleženke_ci zbrale_i v Cardiffu, da bi sodelovale_i med državami in skupaj ustvarile_i gledališče na temo izključenosti z uporabo vključujočih gledaliških praks, s katerimi so se seznanile_i.
 
Projekt pa je svoj vrhunec dosegel marca 2023 z vrsto diseminacijskih dogodkov/konferenc v vsaki od partnerskih držav za izmenjavo znanja. Poleg tega so izsledki raziskav, načrti in gradiva za inkluzivno gledališko usposabljanje in viri široko razširjeni prek te spletne strani projekta.
 
Projekt v okviru programa Erasmus+ podpira Britanska nacionalna agencija pod št. 2020-1-UK01-KA227-YOU-094496. Posamezne organizacije, ki sodelujejo, so; UCAN Productions, Humanitas,  Fundacija za razvoj kulturnega in poslovnega potenciala civilne družbe ter Mess Up The Mess

BritishCouncil.png
Tip Logo File.png
logosbeneficaireserasmusright_en.jpg

Odgovornost: Projekt je financirala Evropska komisija. Ta spletna publikacija odraža samo stališča avtoric_jev in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij ali sporočila, ki jih vsebuje.

About & Subscribe
bottom of page