top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram

T.I.P

Театърът като приобщаваща практика

Този уебсайт е посветен на нашия чудесен ръководител на проекта Динос
Аристиду (1965 -2023)

UCAN Productions, Mess Up The Mess, Humanitas и CUBUFO

Описание на проекта

Проектът TIP (Театърът като приобщаваща практика) е проект за проучване и обучение
по програма Еразъм+, предназначен да овласти и подкрепи млади хора, които са
преживели или са изложени на риск от социално изключване чрез театър. В
продължение на две години, млади участници от 3 страни партньори се развиват като
ръководители на семинари чрез обучение по конкретни приобщаващи театрални
практики. Те от своя страна прилагат своето обучение и умения, като водят семинари с
участници в собствената си среда. 
 
Обучението завърши със събитие през август 2022 г., където младите ръководители на
семинари и участници се събраха от различни държави в Кардиф, за да работят в
сътрудничество и да създават заедно театър по темата за изключването, използвайки
приобщаващите театрални практики, с които са се запознали._cc781905 -5cde-3194-
bb3b-136bad5cf58d_
 
Проектът завърши през март 2023 г. С поредица от събития/конференции за
разпространение във всяка от страните партньори за споделяне на наученото. Освен
това резултатите от изследванията, плановете, приобщаващите театрални обучителни
материали и ресурси се споделят широко чрез уебсайта на проекта.
 
Този проект е подкрепен по програма Еразъм+ от Британската национална агенция под
номер 2020-1-UK01-KA227-YOU-094496. Отделните организации, които си сътрудничат
са; UCAN Productions, Humanitas,  Фондация за развитие на културния и бизнес
потенциал на гражданското общество и Mess Up The Mess.

BritishCouncil.png
Tip Logo File.png
logosbeneficaireserasmusright_en.jpg

Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission.  This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

About & Subscribe
bottom of page